Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor
Sportiskolai Általános Iskola

2440 Százhalombatta,
Liszt F. sétány 10.
Tel: (23) 355-787
korosi@mail.battanet.hu

Alapítványi 1%
Adószám:
18667345-1-13

Állásajánlatok

Érdi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola
tanító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő (50%)

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanítói feladatok ellátása általános iskolában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola szintű tanítói végzettség,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • fényképes szakmai önéletrajz
  • az állás betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel való közléshez
  • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán intézményvezető nyújt, a 06/23/355-787 -es telefonszámon.

 

Az oldal javascriptet használ. Kérem engedélyezze a futtatását

© 2009. Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola - Százhalombatta. Minden jog fenntartva.